English    ارتباط با ما   نقشه سایت   صفحه اصلي سایت  
   
اختلالات وابسته به كوكائين
كوكائين آلكالوئيدي است كه از بوته اريتروكسيلون كوكا استخراج مي شود. اين گياه جزو گياهان بومي امريكاي جنوبي است و بوميان امريكاي جنوبي برگ هاي آن را به منظور كسب اثرات تحريكي مي جوند. آلكالوئيد كوكائين اول بار در سال 1860 جدا شده و در سال 1880 به عنوان بي حس كننده موضعي مورد استفاده قرار گرفت. كوكائين هنوز هم به دليل اثرات منقبض كننده عروقي مخصوصاً در جراحي چشم، بيني و گلو به عنوان بي حس كننده موضعي به كار مي رود. در سال 1914 كوكائين به عنوان يك داروي مخدر طبقه بندي شد و در رديف هروئين و مورفين قرار گرفت چون اثرات اعتيادآور و عوارض آن مشخص شده بود.


سوءمصرف كوكائين و وابستگي به آن: از نظر باليني و عملي وابستگي به كوكائين يا سوءمصرف آن را در افرادي مي توان مطرح كرد كه قراين تغييرات غيرقابل توجيه شخصيت در آنها مشاهده مي شود. تغييرات شايع مربوط به مصرف كوكائين عبارتند از: تحريك پذيري، اختلال تمركز، رفتار تكانشي، بي خوابي شديد و كاهش وزن.
همكاران و اعضاي خانواده ممكن است متوجه ناتواني فزاينده و عمومي شخص در انجام تكاليف مورد انتظار در ارتباط با شغل و زندگي خانوادگي بشوند. بيمار ممكن است به دليل صرف مقدار زيادي پول براي تهيه كوكائين شواهد تازه در ناتواني براي پرداخت به موقع صورت حساب ها يا وام ها نشان دهد. مصرف كننده هاي كوكائين هر 30 تا 60 دقيقه خود را از محل كار يا موقعيت هاي اجتماعي كنار مي كشند تا در مكاني خلوت كوكائين استنشاق كنند. آنها به دليل اثرات منقبض كننده عروقي همواره دچار احتقان بيني هستند و ممكن است با اسپري هاي ضداحتقان اقدام به خوددرماني كنند.


مسموميت با كوكائين: كوكائين به دليل ايجاد احساس نشئه، سرخوشي، افزايش عزت نفس و ايجاد تصور كاذب مبني بر انجام بهتر تكاليف جسمي و رواني توسط فرد مورد استفاده قرار مي گيرد.


نشانه هاي مسموميت با دوزهاي بالاي كوكائين عبارتند از: سرآسيمگي، تحريك پذيري، اختلال قضاوت، رفتار جنسي بالقوه خطرناك و تكانشي، پرخاشگري، افزايش همه جانبه در فعاليت رواني- حركتي و احتمالاً نشانه هاي مانيا (شيدايي) نشانه هاي جسمي عمده عبارتند از: تاكي كاردي، افزايش فشارخون و اتساع مردمك.


نشانه هاي ترك كوكائين:
پس از قطع مصرف كوكائين يا بعد از مسموميت حاد، افسردگي پسامسموميتي يا فروريزي (crash) ظاهر مي شود كه با احساس ملال، فقدان احساس لذت، اضطراب، تحريك پذيري، خستگي، خواب آلودگي و گاهي سرآسيمگي همراه است. در موارد مصرف كم يا متوسط نشانه هاي ترك ظرف 18 ساعت برطرف مي شود اما در مصارف زياد به گونه اي كه در وابستگي كوكائين ديده مي شود، نشانه هاي ترك ممكن است تا يك هفته طول بكشد و معمولاً ظرف 2 تا 4 روز به اوج مي رسد. طبق گفته برخي بيماران و بعضي گزارش هاي موردي سندرم هاي ترك كوكائين هفته ها و ماه ها طول كشيده اند. نشانه هاي ترك در بيمار ممكن است با افكار خودكشي همراه باشد. در حالت ترك، ميل شديدي به مصرف كوكائين در بيمار وجود دارد زيرا فرد مي داند كه مصرف كوكائين نشانه هاي ناخوشايند ترك را از بين مي برد. افرادي كه نشانه هاي ترك كوكائين را تجربه مي كنند اغلب با مصرف الكل، داروهاي رخوت زا، خواب آور يا ضداضطراب نظير؛ ديازپام اقدام به خوددرماني مي كنند.
   

روشهای درمان بیماری

پرهيز و حمايت
مصرف كنندگان كوكائين اغلب داوطلبانه براي درمان مراجعه نمي كنند. تجربه آنها از كوكائين مثبت تر و اثرات منفي آن از ديدگاه ايشان كمتراز آن است كه جستجوي درمان را ايجاب كند. مانع عمده درمان اختلالات وابسته به كوكائين، ميل شديد مصرف كننده به كوكائين است. ممكن است بالينگر مجبور شود براي دور نگه داشتن بيمار از زمينه اجتماعي معمول كه درآن فرد كوكائين تهيه و مصرف مي كرده است بيمار را به طور نسبي يا كامل بستري كند. درمان پيشگيري از عود (RTP) نوعي روش درماني مبتني بر فنون شناختي- رفتاري است كه در كنار بستري يا درمان سرپايي با هدف فقط پرهيز در بيمار اعمال مي شود. مداخله روانشناختي معمولاً با استفاده از روش هاي فردي، گروهي و خانوادگي صورت مي گيرد.

 

 

                                                                                  

 

صفحه اصلی  | مشاوره تلفني | ارتباط با ما | نقشه سايت

Islamshahr Islamic Azad university
©حوزه معاونت دانشجويي -مركز مشاوره و بهداشت روان 
شماره تماس: 2365763-0228
کد پستی: 33135/369
moshavereh@iiau.ac.ir

Designed by morteza norouzi